Om cafra

Cafra är grundat och drivs av Carina Fransson

Cafra silversmide
Välkommen till min hemsida. Här kan du blädra runt och se vad som finns att tillgå. En del smycken är beställningsvara p g a att jag måste tillverka rätt storlek. Detta gäller främst ringar och stela armband.
Genom det genuina hantverket blir inget smycke exakt som det andra. Det handgjorda smycket har sin egen karaktär då det är så mycket tid och själ nedlagt i det.
Mina smycken
Alla smycken som jag tillverkar i min smedja har finhalts- och namn- stämpel. Namn-stämpeln är registrerad hos SWEDAC, vilket innebär att jag; smeden ansvarar för att smyckena innehar minst så mycket silver som finhaltsstämpeln anger.
För en äkta cafra, titta efter stämpel!
Med vänliga hälsningar
Carina Fransson